Satınalma Süreci

Belpaş satınalma sürecinde amaç, kurum ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan hammadde, yarı mamul, mamul, yedek parça, makine-teçhizat veya hizmet satın alımının kalite kriterlerine uygun tedarikçiler bularak, uygun fiyat ve ödeme koşulları ile, zamanında ve eksiksiz olarak yerine teslim edilmesini sağlamaktır.

Satınalma Bölümü, kurum ve bağlı birimlerinin tüm malzeme ve hizmet ihtiyacının planlanmasını, şartnamelerin hazırlanarak tekliflerin alınmasını, aday tedarikçi firmaların tespit, takip ve değerlendirilmesini ve satın almaların gerçekleştirilerek izlenmesini sağlamaktadır.

Satınalma sürecinde uygulanacak yöntemler Satınalma Bölümü tarafından yürürlükteki Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak yapılır.

Satınalma Komisyonu

Satın Alma Komisyonu; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Satın Alma Müdürü tarafından oluşur. 

Satın Alma Komisyonu gerektiğinde şirket merkezinde veya işletmelerde toplanır. Toplantının yapılacağı gün ve saat, Genel Müdürlük tarafından ilgililere duyurulur. 

Satın Alma Komisyonuna ulaşan teklifler değerlendirilir, kararlar oy çokluğuna göre alınır.    

Satınalma İlanları

Satınalma ve İhale ile ilgili ilan ve duyurular anasayfamızda yer alan duyurular kısmında bulunabilir.

Tedarikçi Kriterleri

Tedarikçi firmalarımızın, kurumun rekabet gücünü koruyabilecek ve pazarında lider konumda kalmasını sağlayacak kalite, fiyat ve zaman açısından tam olarak yerine teslim edilmesini sağlayacak yapıda olması ve bunların yanı sıra şirketimizle uyum içerisinde hareket edebilmesi gerekmektedir.